HANGING THOUGHTS

 

Exhibition in Jobswell Campus, University Trinity Saint David / Coleg Sir Gar, Carmarthen Wales UK Degree show 2016


HANGING THOUGHTS

Hanging Thoughts explore concepts related to the mind. These bodies are waiting, moulding, morphing and developing into what will evolve into an idea and opinion, a judgment, a fixation, a fear or an obsession. Like incubated foetuses they are developing and growing until they are ready to make their way out of our minds into the complex reality we deal with everyday.

 

MEDDYLIAU CROG

Mae Meddyliau Crog yn archwilio cysyniadau sy’n ymwneud â’r meddwl. Mae’r cyrff hyn yn aros, yn mowldio, yn newid ac yn datblygu i fod yr hyn a fydd yn troi’n syniad ac yn safbwynt, yn farn, yn chwilen yn eich pen, yn ofn neu’n obsesiwn. Fel ffoetysau yn deor maent yn datblygu ac yn tyfu nes eu bod yn barod i wneud eu ffordd allan o’n meddyliau i’r realiti cymhleth yr ydym yn delio ag ef bob dydd.